Home > Docenten > Digitale uitgaven
Digitale uitgaven

E-books, Printing on Demand, Open Access

E-books
Behalve het realiseren van papieren edities, kan uw boek bij VU University Press ook in digitale vorm gepubliceerd worden. Dat gebeurt meestal door middel van 'e-Pub', een bestandstype dat goed te lezen is op e-Readers, smartphones en computers. In speciale gevallen kan een interactieve smartphone/tabeltapplicatie de voorkeur verdienen. Ook daar biedt VU University Press oplossingen voor aan.

Printing on Demand
Valt in feite niet onder digitaal publiceren want het eindproduct is een papieren boek. Maar de wijze van maken is anders dan bij gewoon drukken. De bestanden van de omslag en het binnenwerk worden bewaard op een server en worden na een bestelling geprint. De kwaliteit van een POD-boek is dusdanig goed dat het verschil met een gewoon boek bijna niet te zien is. Op deze wijze is uw boek tot in lengten van dagen leverbaar.

Open Access
Publiceren in Open Access wordt langzaam populair onder wetenschappers. Ook VU University Press is voorstander van deze wijze van kennisverspreiding. Het meeste wetenschappelijk onderzoek komt tot stand met behulp van gemeenschapsgeld en de de resultaten ervan behoren idealiter vrij beschikbaar te zijn. VU University Press ondersteunt auteurs bij het redactie- en opmaakproces en geeft advies inzake subsidies en rechtenkwesties.